I tisdags var det dags för det viktiga  ämnet “Psykisk ohälsa hos personer med utvecklingsstörning” och hur ska du bemöta och förhålla dig som personal. Men också hur kan du göra för att få brukaren att känna sig delaktig i sitt liv?

Ångest, depressioner, psykos och bipolär sjukdom togs upp denna dagen vilket också personer med utvecklingsstörning får. Det är så himla viktigt att kunna samarbeta i nätverket och hålla fokus på vad mår brukaren bra utav?

En tuff dag för er som kom och deltog men ni var helt fantastiska och jag hoppas att ni fick med er kunskap och verktyg som hjälper dig i ditt viktiga arbete. Glöm inte att emellanåt göra “segergesten” och “gorillarörelser”!!

Ha en fin sommar!

Margareta