Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta hos personer med intellektuell funktionsnedsättning?
Hur är det att ha ont och inte kunna berätta det och hur påverkas brukaren?

På denna utbildning får du lära dig på vilket sätt personer med intellektuell funktionsnedsättning förmedlar smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande, men också uttrycket, hög smärttröskel som ofta förekommer kan krångla till det. På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

Målgrupp;
All personal som arbetar inom LSS- på boende och daglig verksamhet, personlig assistans, sjuksköterskor, handläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut och enhetschef m.fl.

Tisdag den 22/3-2016 kl.09.00-16.00

Anmäl fem men betala endast för fyra!

Avgift: 1 895kr

Ingår fm kaffe, lunch och em. kaffe

VAR: Nolia konferens Umeå

Tel: +46 709 376 960