Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta hos personer med intellektuell funktionsnedsättning?
Hur är det att ha ont och inte kunna berätta det och hur påverkas brukaren?

På denna utbildning får du lära dig på vilket sätt personer med intellektuell funktionsnedsättning förmedlar smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande, men också uttrycket, hög smärttröskel som ofta förekommer kan krångla till det. På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

Målgrupp;
All personal som arbetar inom LSS- på boende och daglig verksamhet, personlig assistans, särskola, kortidsverksamhet, sjuksköterskor, handläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut och enhetschef m.fl.

Tisdag den 22/3-2016 kl.09.00-16.00

INNEHÅLL

• Vad är smärta?
• Behöver du vara en detektiv för att tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation?
• Depression
• Hur upptäcker du smärta?
• Vad är det för information som behövs och hur ska den förmedlas till t.ex. vårdcentral?
• Verktyg för att kartlägga smärttillstånd & dokumentation
• Fallbeskrivningar
ARBETSFORMER
Utbildningsdagen innehåller teoretiska
avsnitt, diskussioner och autentiska
fallbeskrivningar

VAR?

Nolia Konferens

Anmälan;

margareta@smartbojen.se

Tel: +46 709-376 960

Sista anmälan 6/3-2016