Under våren har jag öppna utbildningsdagar i olika ämnen dit du kan anmäla dig, direkt till mig.

Jönköping 14/4-2016 “Behöver du vara en detektiv för att upptäcka smärta hos en person med intellektuell funktionsnedsättning?”

Helsingborg 12/5-2016 “Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning- och hur påverkas personen av sitt åldrande?”

Norrköping 19/5-2016 “Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning- och hur påverkas personen av sitt åldrande?”

Malmö 2/6-2016 “Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning”

Ronneby 9/6-2016 “Att bli äldre med intellektuellfunktionsnedsättning- och hur påverkas personen av sitt åldrande?”