cid_90b63c4a-9070-40c7-a74c-50694e597710lanDSC_0513image

Eftersom vi nu har bokat en större lokal, så finns det plats för fler deltagare i Piteå den 13/12-2016.

Ämnet är;

Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

På vilket sätt kan brukaren visa att han eller hon har ångest?
Många brukare kan utveckla en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker i tid för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens intellektuella funktionsnedsättning. Det kan bero på att det är för högt ställda krav och belastning vilket leder till stress. Ångest och depressioner är tyvärr mycket vanligt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Hur ska vi arbeta för att förebygga psykisk ohälsa?
På denna utbildning får du kunskap om olika symtom, behandling och bemötande av personer som har en intellektuell funktionsnedsättning.

• Hur yttrar sig ångest
• Depression
• Bipolär sjukdom
• Psykos
• Förhållningsätt och
bemötande- hur ska du göra?
• Samverkan och att arbeta i team, hur viktigt är det?
• Hot och våld – ett symtom på psykisk ohälsa
• Dokumentation & Fallbeskrivningar

MÅLGRUPP
All personal som arbetar inom LSS- på boende och daglig verksamhet, personlig assistans, särskola, kortidsverksamhet, sjuksköterskor, handläggare, sjukgymnast, arbetsterapeut och enhetschef m.fl.

TISDAG den 13/12-2016 kl.09.00-16.00

Är du och dina kollegor intresserade så passa på att anmäla 5 men betala för 4.

Avgift är 1,950kr/person. Ingår fm fika, lunch och em. fika. Finna frukt & vatten i lokalen. Dokumentation ingår.

Det går bra att anmäla fram till den 1/12-2016.

Behöver få information om ev. specialkost och er fakturaadress i er anmälan.

Hjärtligt välkomna!