jennydrakenlind_20161123_0112Den 14/3-2017 kommer jag till Västerås och håller en utbildningsdag i ämnet “Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning”

Om du och dina kollegor är intresserade av att komma och delta, hör av dig och anmäl dig till; margareta@smartbojen.se eller info@smartbojen.se

 

Vad kommer vi att prata om denna dag?

Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med en intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre idag och med det sker stora förändringar gällande både bemötande och omvårdnad. Åldrandets förändringar kan ställa till problem både för individen själv, men också för personal och anhöriga.
Många personer drabbas också av demenssjukdomar. Det är svårt att se skillnad på ett vanligt åldrande och en begynnande demens. Vilken kunskap behöver du för att ge ett så bra bemötande som möjligt? Hur länge ska brukaren arbeta kvar på daglig verksamhet, och den stora utmaningen är- hur förklarar du ordet pensionär?
MÅLGRUPP
All personal som arbetar inom LSS- på boende och daglig verksamhet, personlig assistans, särskola, kortidsverksamhet, pedagoger, sjuksköterskor, handläggare, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschef m.fl.
TISDAG den 14/3-2017 kl.09.00-16.00

Deltagaravgift

2,150 kr /person

Om ni bokar tidigt, så anmäl 5 men betala för 4!

Vad ingår?

Fm kaffe, lunch, em kaffe och dokumentation.
INNEHÅLL

• Hur påverkas brukaren av sitt åldrande?
• Vad är demens och vad kan vara tidiga tecken hos brukaren?
• Depression
• Hur länge orkar brukaren arbeta?
• Bemötande och förhållningssätt- tips på arbetssätt och verktyg
• Samverkan – hur viktigt är det?
• Utredning, hur går det till?
• Dokumentation

jennydrakenlind_20161123_0119
Margareta Lunde-Martinson har mångårig erfarenhet inom
omsorgen och har varit verksam som LSS-sjuksköterska.
Utnämnd som årets smärtsjuksköterska i Sverige 2011.

Arbetar idag som föreläsare, handledare, författare och
konsult i sitt företag Smartbojen Utbildning AB