Behövs det en diagnos demens?
Svar ja.

Men det är få som får sin diagnos.

En läkare sa; “Varför behövs det en demensutredning? Han är ju utvecklingsstörd och bor ju redan på en gruppbostad med personal.”

Så dumt sagt.

Det som jag ofta får höra är att man tror och tolkar personens nya beteende som att det kanske är en demens på gång. Det kan vara att personen inte hänger med i samtal som tidigare, undviker att äta i grupp och kanske frågar personalen mer.

Men sen görs inget mer. Ingen hälsokontroll eller någon demensutredning görs, för att ta reda på hur det verkligen står till med denna person. Dessa symtom kan bero på andra saker.

Detta är INTE bra!

Det finns många orsaker till detta. Dels finns det okunskap om åldrandet hos personal som arbetar nära men också okunskap hos hälso o sjukvårdspersonal på kommunen och primärvård. Och man vet inte riktigt hur man ska göra. Det finns inga material att använda. Hur ska ett minnestest göras egentligen?

Vad är det som behövs för att detta ska fungera bättre?

1.
Personer som du arbetar för lever betydligt längre idag och åldras och får också demenssjukdomar.
Och hur åldras personer med funktionsvariation, vad är ett normalt åldrande? Det är bra att veta det normala åldrandet.
Ibland kan det faktiskt vara andra orsaker till det nya och annorlunda beteendet, som tex depression eller smärtor.
2.
Det behövs dels kunskap om vad åldrandet är och vad innebär det för personen. Och förstår personen att han/hon åldras? Det vi också behöver göra för att det ska bli så bra som möjligt det är att vi samarbetar i multiprofessionella TEAM, med olika kunskaper och kompetenser. På så sätt kan vi hjälpa personen så mycket bättre och snabbare. Men det behövs också bra kartläggningsverktyg som är lätt att använda.Ex på bra verktyg det är Tidiga Tecken. www.tidigatecken.se Att tydligt kunna kartlägga förändringar över tid. Jag rekommenderar också att det görs årliga hälsokontroller på VC!

Tidiga tecken

Tidiga tecken

3.
Rätt diagnos är så otroligt viktigt att få!
För att kunna göra en demensutredning så behövs det kännedom och rätt kunskap men också att vi i nätverket samarbetar och ett bra TEAM arbete.Och att det finns en bra dokumentation som tydligt visar på förändringar över tid. Vad kunde personen tidigare och vilka funktioner har tappats? Om ni är överens med alla i nätverket, boende, daglig verksamhet och anhöriga så bokar ni en  tid på VC för att göra en demensutredning. Säg att det behövs minst 30 min. Ta med dokumentationen till VC som ni har.

Känd personal och anhöriga medföljer till VC.

Läkaren på VC kan behöva skriva remiss till närliggande minnesenhet på regionen.

Vad innebär det att få rätt diagnos? MYCKET!

Bl.a. att ha rätt arbetssätt och bemötande, tänka på sitt kroppsspråk och tonfall, se över miljön, börja  arbeta mindre arbetstid på daglig verksamhet, utesluta andra sjukdomar  och rätten att få prova rätt medicin.

Det behöver bli bättre med rätten att få rätt diagnos.

Lycka till!

Hör av dig om det är något som du undrar över. Du kan skriva i kommentarsfältet här nedan eller maila mig gärna.

Detta är lite av det som jag tar upp på min föreläsning. “Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning”

dsc_1026

jennydrakenlind_20161123_0041