Jag fick möjligheten att ännu en gång få komma tillbaka till Falun, jag tror detta är fjärde gången som jag är här. Senast var i november förra året. Men självklart ville jag ju komma tillbaka till denna fina stad och människor. Sen ett tillägg är ju också deras sköna dialekt som gör en så glad!

Faluns kommun satsar just nu på mycket utbildning till all personal som arbetar inom LSS-verksamhet, och detta kommer pågå under några år framåt. Så bra och så roligt tycker jag, för kunskap är ju en färskvara som ständigt behöver fyllas på. Grymt bra Falun!

Jag har under två dagar fått möjligheten att möta drygt 200 personal. Möjligheten att också lära ut kunskap och verktyg men också svara på frågor.

 Diskuterade många saker under dessa dagar som man ställs inför som personal och vilka egenskaper som behövs för att kunna göra ett bra arbete med brukaren.

Vi vet att brukaren är mer känslig och sårbar för psykisk ohälsa, och många mår dåligt.

Men hur kan vi arbeta för att förebygga psykisk ohälsa?

1. Samarbeta & Samverka med varandra i nätverket runt personen. Reagera fort när ni ser försämringar. Olika yrkesroller med sin kompetens tex arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska.

2. Kom överens om arbetssätt och att ni alla jobbar lika. Sätt gärna datum för utvärdering.

3. Ha gärna en handlingsplan nerskriven för knepiga situationer.

4. Justera kraven och belastningar?

5. Orkar brukaren ha roligt? Avlasta brukaren så hen orkar göra det hen tycker är roligt.

6. Fysisk aktivitet och AVSLAPPNING.

7. Använd bra dokumentationsverktyg. Kartlägg fungerande metoder. FUNCA är ett bra verktyg att använda för att kartlägga och se vilket arbetssätt som fungerar. www.funca.nu

För att kunna känna en känsla av sammanhang så behöver vi alla kunna känna att det jag ska göra är begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Då är det bra att stämma av så att brukaren har svar på dessa sju frågor;

• Vad ska jag göra nu?

• Var ska jag vara?

• Med vem ska jag vara?

• Hur länge ska det hålla på?

• Vad ska hända sedan?

• Vad ska jag ha med mig?

•Varför ska jag göra det?

Det underlättar otroligt mycket för brukaren att få svar på dessa frågor, för att kunna ha en bra dag.

Tusen tack till Faluns kommun och till sektionschef Christina Lans som ville jag skulle komma tillbaka och dagarna gick oerhört snabbt!

Nu hemma igen i ett regnigt Uddevalla!

Margareta

De sju frågornafrågorna