Torsdag förmiddag så lyssnade jag på en paneldebatt som handlade om “Barn med funktionsnedsättningar utsatthet för våld”

Det var personer från Stiftelsen Allmänna Barnhuset och från Barnafrid Nationellt Kunskapsstöd som deltog i panelen.

Det var Cecilia Sjölander, Linda Jonsson, Malin Ekman-Aldén och Shanti Ingeström.

Paneldebatt om barn m funktionsnedsättning och deras utsatthet för våld

De var ju alla överens om att barnen är mycket utsatta för olika typer av våld, både psykiska och fysiska och sexuella övergrepp. Enligt internationella studier visar att barn med funktionsnedsättning löper 3-5 gånger större risk att utsättas för någon typ av våld än andra barn. (Jones et al, 2012; UNICEF, 2013; Fundamental Rights Agency, FRA 2015)

Nationellt fattas det forskningsbaserad kunskap om detta, men Barnombudsmannens årsrapport från 2016, “Respekt” pekar på den utsatthet för våld som drabbar flickor och pojkar med funktionsnedsättning.

De var alla överens om att det behövs stora insatser för att kunna förebygga detta. Det är ju mycket arbete mot Förskolan, Särskolan, korttidsverksamheter och LSS-gruppbostäder. Och det handlar mycket om kommunikation. Att lära barnet ett sätt att kunna uttrycka sig på, ett språk som gör att de kan förmedla när något känns fel och är fel. Men också att lära barnen på deras sätt att kommunicera om var gränsen går någonstans.  Ni har säkert hört om arbetet, “stopp min kropp” som Elaine Eksvärd och “Tre ska bli noll” arbetar för. Både inom förskolan och inom idrotten. Det heter Förskolebrevet och Idrottsbrevet. Men det panelen menade så behöver detta uppmärksammas mycket mycket mer. För barn med funktionsnedsättning är så utsatta för många övergrepp.

Rapporten

Men en rapport har framarbetats som heter, “Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar”

http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/om-barn-med-funktionsnedsattning-i-sverige-och-deras-utsatthet-for-vald-och-krankningar/

Möjliga orsaker

Vad finns det för möjliga orsaker till ökad risk för våld? Det som står i rapporten är;

• Stress och utmattning hos föräldrar och personal och bristande stöd från omgivning eller ledning.

• Fördomar, negativa attityder och rädsla för det avvikande hos barnet

• Brist på kunskap om dels funktionsnedsättning och våld hos omgivningen

• Barn som ej kan kommunicera eller har svårt att värja sig ses som lätta byten

Vad tycker jag om detta? Jag kan ju börja med att säga att detta berör mig jätte mycket. Jag blir arg, ledsen och bedrövad.

Tänk att vara så utsatt pga att barnet /vuxna inte kan berätta vad man blir utsatt för är så fruktansvärt. Tänk er! Och hur blir man då? Arg? Slåss? Biter?

Kommunikation är ju A och O för barnet/vuxne. Och här behövs mycket kunskap till både föräldrar och till all personal. Och stöd.

Hur ska man få ett slut på detta för nu räcker det!

Vad tycker du?

Jag läser rapporten