Nu kastar jag mig ut i något som inte stämmer överallt men på några platser är det tyvärr så här. I Sverige. 2017.

Idag är det svårt för många vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning att få en patientansvarig läkare. Att lista sig på en vårdcentral /hälsocentral, är inte så självklart.

Många kommer från en fungerande Barnhabilitering, med läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskekontakter. Där kunskap delges, remisser skrivs och mediciner ordineras.

Efter fyllda 18 år flyttas man över till Vuxenhabiliteringen och där finns sällan ansvariga läkare utan det behövs att man också listar sig på en vårdcentral /hälsocentral i sin närhet, för att få hjälp med bl.a. remisser och mediciner.

 

Men det är nu det börjar. 

De får inte lista sig på den vårdcentral som de kontaktar. Jag vet en person som varit utan ansvarig läkare under 4 år! 

Varför är det så? 

Det sägs ju inte rakt ut men en orsak kan vara att denna person som verkligen behöver hjälp med tex remisser för speciella undersökningar och hjälpmedel men också läkemedel som är licenspreparat. Det behövs också mycket kunskap för att det ska bli riktigt bra.

Och detta kostar ju pengar.

Det blir alltså en kostsam och dyr patient som listar sig på deras vårdcentral.

Så här får det ju inte vara- men så är det. Hur ska vi göra för att alla ska få en ansvarig läkare?

Enligt alla lagar och paragrafer så har ALLA rätt att få vård på lika vilkor, men hur kommer vi dit?

Det behövs SMO som jag har skrivit om i tidigare blogginlägg- Samordnad Medicinskt Omhändertagande på vårdcentraler. Det är så bra!! Läs mer på länken nedan.

https://www.landstingetsormland.se/funktionshinder/Habilitering/SMO1/

 

Angelica, jag och Susanne

Kram M