Är vikten viktig?

Personerna som Du arbetar för lever ju längre idag mot tidigare. Det beror ju på forskning, kunskap & såklart också betydligt bättre levnadsvillkor.

Jag vet att jag har skrivit om detta tidigare men jag tycker det är så otroligt viktigt att veta vad som kan hända i ett åldrande.

Det är många saker som händer i ett åldrande, bl.a. ökad trötthet, stelare, långsammare i både kognitivt och i sina rörelser och ibland också tillkommer en viktnedgång. Och frågan är ju också- när börjar personen åldras? Individuellt såklart men det kan börja redan vid 40 års ålder…

Jag sitter och läser i ”Rekommendationer gällande hälsokontroller för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning”. Du hittar den här, klicka på länken nedan.

Dokument och mallar

En risk som finns för många vi arbetar för är faktiskt undernäring. Det kan tyckas konstigt i dagens samhälle, vi vet och tycker att personerna vi arbetar för äter bra. Men det finns olika orsaker, bl.a. fysiska orsaker som att ha en gastro-esofagal reflux. Vilket innebär att inte kunna tillgodogöra sig det som man får i sig. Vilket leder bl.a.  till en viktnedgång och såklart en ökad trötthet. Men också att fundera på vad personen äter?

Så hur ska Du veta när det är dags att signalera till sjuksköterskan eller vårdcentral?

Då är det jättebra att Ni har en aktuell vikt som man utgår ifrån. Att ta en vikt var 3:e månad är suveränt. Och en annan aspekt är, att om det är en kraftig minskning på vikten så kan det också bero på en sjukdom, och kontakt med Primärvården behövs.

Så, tycker jag att det är det viktigt att ha koll på vikten? Ja, absolut!

Hur gör ni där Du arbetar?

Kram M