UTBILDNING

Har alla hög smärttröskel?

Nej såklart att det inte är så, men uttrycket hög smärttröskel förekommer ännu ute i verksamheter och på primärvården. Och jag vill ändra det uttrycket istället till att det är en annorlunda smärtkommunikation. Alla känner smärta men visar det på olika sätt. Och visst är det svårt att veta vad som är va

 

Vill du bli bättre på att se signaler på en ev. smärta hos personen som du arbetar för? 

Då tycker jag att du ska komma på denna utbildningsdag i Stockholm den 20/2-2018!

  • 1.950kr/person
  • Anmäler ni 5 stycken eller fler, kontakta för offert.
  • Det ingår fm fika, lunch och em fika, finns också dokumentationsmaterial till varje deltagare.
  • Plats meddelas närmare inpå utbildningsdagen.

På denna utbildning får du lära dig på vilket sätt människor med intellektuell funktionsnedsättning förmedlar smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande men också det gamla uttrycket att brukarna har så hög smärtröskel- är det verkligen så?
På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

PROGRAM

 

Vad är smärta?
Behöver du vara en detektiv för att tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation?
Hur upptäcker du smärta?
Dokumentation
Vad är det för information som behövs och hur ska det förmedlas till Primärvården?
Verktyg för att kartlägga smärttillstånd
Fallbeskrivningar och storytelling

MÅLGRUPP

 

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar som undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller som chef.

ARBETSFORM

 

Föreläsningen varvas med teori, frågeställningar och diskussioner.
Efter denna utbildning kommer det bli enklare för dig att dels, upptäcka smärta hos brukaren och med hjälp av bra verktyg kartlägga smärtan. Det blir också lättare att dokumentera.

Hjärtligt välkomna med anmälan & frågor! 

Kontakta oss

Margareta Lunde-Martinson

Smartbojen Utbildning AB

tel: +46 709-376960