När jag började arbeta som LSS-sjuksköterska i kommunen i början på 2000-talet så upptäckte jag att det var många personer med intellektuell funktionsnedsättning som hade otroligt höga doser med psykofarmaka och många olika mediciner.

Ofta i samband med att personen, blev ökat orolig och kanske utåtagerande, då hörde personalen av sig och ville att personen behövde öka sin dos av psykofarmaka. Så var det då. Och jag vill poängtera att på den tiden tänkte man mer mediciner istället för pedagogik, och det var så man arbetade på den tiden i hela Sverige. Det har också varit mycket av en kultur att deras utåtagerande beteende skulle behandlas med mediciner. Det var ju liksom så det skulle vara då.

Idag har det blivit betydligt bättre och en minskning av psykofarmaka har skett, men det är inte helt bra ännu.

?År 2018 söker personer med intellektuell funktionsnedsättning fortfarande oftare akuta sjukhusbesök än normalpopulationen.
?År 2018 medicineras personer med intellektuell funktionsnedsättning 25% mer med psykofarmaka än normalpopulationen.
?År 2018 behandlas personer med intellektuell funktionsnedsättning mindre med smärtstillande läkemedel.

Detta är ju inte bra. Hur ska vi kunna ändra på detta?

Det är mycket som behöver förbättras såklart.
Dels kunskap i hela vårdkedjan om hur det är att leva med en intellektuell funktionsnedsättning men också att ha kunskap och en förståelse för olika uttryckssätt som personen kan ha för hur han eller hon mår.

Tänk då att det finns ett arbetsverktyg som bevisligen minskar psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning. Skulle du vilja använda ett sånt verktyg på din verksamhet?

Detta arbetsverktyg heter FUNCA, och vill du läsa mer om detta så finns deras hemsida på http://www.funca.nu

?Tycker du att det skulle vara bra att använda ett sånt arbetsverktyg?

Läs gärna artikeln som kom ut igår i Dagens Medicin, där kunniga personer skriver mer om detta. Klicka på länken nedan så kommer du till artikeln som bl.a. sjuksköterska Sigrid Kulneff, psykolog Bo Hejlskov och psykolog Barry Karlsson har skrivit.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/03/19/personer-med-funktionsnedsattning-kan-enkelt-fa-battre-stod/

Jag tycker att det är otroligt viktigt att alla i arbetsteamet arbetar ihop och gör bedömningar om HUR man ska arbeta med just denna person. Just för arbetssättet och bemötandet är viktiga ingredienser för att personen ska slippa gå in i en psykisk ohälsa, och att vi GÖR LIKA.

Tänk på att Du kan göra skillnad.

Kram M