Jag blev chockad!

Det blev jag verkligen när jag blev uppringd av Gunilla Magnusson som är ordförande i Hälsopolitiska rådet i Uddevalla Kommun. Hon berättade att jag hade vunnit Uddevalla Kommuns Folkhälsopris 2018!

Det blev just jag, bland så många andra otroligt engagerade människor som var nominerade till priset. Till saken hör att jag inte visste om att jag hade blivit nominerad, men det brukar man kanske inte veta om. Jag har faktiskt ingen aning hur det brukar vara, det är inte så ofta som jag har blivit nominerad under mitt liv, men det blev ju därför väldigt överraskande och mycket roligt såklart när jag fick beskedet.

Här får jag diplom av Alf Gillberg och Gunilla Magnusson

När Gunilla läste sitt tal för mig nere på Bohusläns Museum onsdagen den 13/6, satt jag och tänkte jag för mig själv, är det verkligen mig hon pratar om? Har jag gjort allt detta?

Här är Gunillas otroligt fina tal till mig;

Folkhälsopris 2018 Margareta Lunde Martinson

Definitionen för jämlikhet är ett socialt tillstånd där alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda. Begreppet jämlikhet betyder att alla människor har lika rättigheter enligt lagen, exempelvis säkerhet, rösträtt, yttrandefrihet och mötesfrihet, rätt till egendom och ta del av samhällets service och den gemensamma produktionen av bland annat välfärdstjänster. Jämlikheten omfattar därför även ekonomisk jämlikhet, det vill säga lika tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård och socialförsäkringar. Jämlikhet innebär också lika möjligheter och skyldigheter, vilka omfattar samhället i sin helhet.
Jämlikhet innebär att alla människor är lika inför lagen och ha samma rättigheter oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, klasstillhörighet och status, åsikt, funktionsvariabel eller kön. Lagstiftningen säger tydligt att alla har rätt till likvärdig vård.
Utgångsläget är att vi alla har samma behov och för att ta del av vård och andra sociala insatser från samhället är det viktigt att kunna utrycka sig och förklara sina behov. En grupp som inte alltid blir förstådda är de som har olika typer av funktionsvariabler. De kan ha svårt att förklara, uttrycka sina behov och beskriva sin smärta.
Vi skaffar oss fördomar mot saker som vi inte förstår. Det är viktigt att personer som arbetar med människor som har kognitiva funktionsnedsättningar, alltså människor som har svårt att utrycka sig, kan tolka det som inte kan sägas med ord. Kompetenshöjning är nödvändig hos anhöriga, primärvården inom LSS. Om man inte kan berätta att man har tandvärk eller ont i ryggen eller någon annan smärta är det viktigt att det finns människor runt dessa personer förstår att ett annat beteende betyder. Man kan utrycka det genom ilska eller man dra sig tillbaka eller genom något annat beteende.
Årets pristagare av folkhälspriset är en ambassadör för Uddevalla i hela landet. Hon är en folkbildare för oss andra som ska förstå att alla inte reagerar som vi.
Viktigt i ett jämlikt samhälle att alla grupper får synas och ta plats det leder till bättre folkhälsa
Meritlistan är lång för årets pristagare. Hon har varit sjuksköterska i 40 år och inom LSS Uddevalla kommun i 10 år
Hon har utarbetat ett bedömningsverktyg ”Smärta vid utvecklingsstörning” för att lära sig en annan smärtkommunikation. Det underlättar vårdpersonalens arbete och stötta i att främja hälsa och ge dem känsla för sammanhang.
Sedan 10 år driver hon företaget Smartbojen AB som utbildar vårdpersonal med syftet att alltid sätta målgruppen i centrum och utbilda i förmågan att förstå gruppens situation för att förebygga missförstånd
Hon har författat lättlästa böcker för alla som har behov av det.
2011 fick hon pris som årets smärtsjuksköterska av SSOS (Sveriges sjuksköterskor inom området smärta.
Startade evenemanget och stiftelsen ”min lyxdag” för alla personer med funktionsvariabler på Bohusgården 2017. Under en dag och kväll fick man njuta av massage, manikyr, modeuppvisningar, sång och musik och dans. Dessa möten skapar energi och glädje år alla inblandade, både deltagare och utställare. Denna lyckade tillställning kommer upprepas under hösten 2018.
Årets pris går i år till Margareta Lunde Martinsson med motiveringen: Margareta Lunde Martinsson har länge arbetat med att stärka personer med kognitiva funktionsnedsättningar för att öka jämlikheten och allas rätt till hälsa. Hon är en eldsjäl som brinner för att synliggöra en grupp medborgare som riskerar åsidosättas i samhället. Genom sitt arbete med ”Min lyxdag” lyfter hon hälsofrämjande aktiviteter på ett nytt sätt.”

Och de fina människorna som hade nominerat mig var ju ingen mindre än lärarna på STÖDPEDAGOG utbildningen på Uddevalla Vuxenskolan. Det heter Katharina Frisk, Kerstin och Christina, superkul och så himla snällt av dem att skicka in mig som en av de nominerade till priset. Vi har haft samarbete under några år, och mycket roligt samarbete med premiären av Min Lyxdag förra året!

Här är deras ord;

Margareta Lunde Martinson har med kunskap och stort engagemang för personer med kognitiva funktionsnedsättningar på många sätt bidragit till att öka jämlikheten för hela Uddevallas befolkning utifrån ett brett hälsoperspektiv.
Hon har utarbetat ett bedömningsverktyg, ”Smärta vid utvecklingsstörning”, som ger röst åt personer utan verbal kommunikation och ger dem möjlighet att må bättre. Det underlättar också personalens arbete att stötta i att främja hälsa och ger dem en känsla av sammanhang.
Hon författar lättlästa böcker som gör litteratur tillgänglig för alla – vare sig man är nyanländ, nyss har lärt sig läsa eller har en kognitiv nedsättning. Det hon berättar om ger också alla i samhället en inblick i hur det är att leva med en intellektuell nedsättning.
Genom sitt arbete med evenemanget och stiftelsen ”Min Lyxdag” har hon skapat ytterligare ett forum för delaktighet på egna villkor. Detta har blivit en träffpunkt där hälsofrämjande aktiviteter står i fokus. Dessa möten skapar energi och glädje åt alla inblandade – deltagare såväl som utställare och aktivitetsanordnare.
Hon främjar allas rätt till hälsa i ett helhetssammanhang oberoende av förutsättningar.”

Ja detta blev ett mycket långt inlägg med mycket text men jag vill så GÄRNA visa er allt fint som jag fick.

Så vad har detta gett mig förutom blommor & diplom?

Det har gett mig energi att fortsätta med det jag gör. Att mitt arbete gör skillnad och behövs. Det känns så bra. Glad & stolt!

Kram till er! M