Förra veckan var jag i Sala kommun och hade utbildningsdagar i ämnet, Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsvariation.

Och det är alltid lika roligt att träffa personal och chefer som är engagerade och som vill göra så att personen de arbetar för ska kunna må bra och kunna vara delaktig i sitt egna liv. Och på så vis slippa hamna i en psykisk ohälsa.

Och det är det som driver mig i mitt föreläsande, att kunna göra skillnad. En ökad medvetenhet och reflektion och kanske att ett nytt arbetssätt som väcks. 

Det är det bästa för mig i mitt arbete tänk att KUNSKAP kan göra skillnad i någons liv, det är STORT. Tusen tack till Sala kommun för att jag fick möjlighet att komma till er verksamhet!

Ökad kunskap behövs i hela vårdkedjan

Men samtidigt som personal får ökad kunskap ute i verksamheterna i kommun eller privata boendeformer, så behövs det också ökad kunskap på Primärvården om brukare med intellektuell funktionsvariation. För om personal ska kunna informera om HUR brukaren mår så behöver Primärvården också kunna förstå. Och vara intresserade och nyfikna. Detta för att INTE alla symtom/signaler som brukaren visar läggs på att dessa tillhör brukarens intellektuella funktionsvariation. För tyvärr, det är mycket vanligt att man gör så.

 

Och jag tycker det är viktigt att det ska vara RÄTTVIST. Att det ska vara samma vård till alla människor, det ska INTE vara någon skillnad på vem man är. Att kunna få den hjälp och behandling som behövs även om man har en intellektuell funktionsvariation eller någon annan diagnos. Det som behövs är ju ett fungerande samarbete mellan personal (som stöttar och berättar hur brukaren mår) och den mötande primärvården.

För jag är verkligen så trött på att det ska avvaktas så många gånger pga av att personen själv inte kan berätta hur hen mår och att primärvården inte har rätt kunskap, och inte lyssnar på personalens information. Därför missas många sjukdomstillstånd, för en orsak till ett förändrat beteende kan ju t.ex. vara smärta?

Och detta avvaktade blir på bekostnad av brukarens livskvalité.

”Kunna se det avvikande beteendet från det redan avvikande beteendet, och sen förklara och dokumentera det så vårdinsatser förstår.”

Tips på bra sidor med kunskap och verktyg är;

Kunskapsguiden

http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Kunskapsstod/Vagledning/Sidor/Att-forebygga-och-minska-utmanande-beteende-i-LSS-verksamhet.aspx

Och Funca som är ett webbaserat arbetsverktyg som är byggt på uppdrag av Socialdepartementet, och syftet med verktyget är att förebygga och minska utmanande beteende samt att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med intellektuell funktionsvariation.

http://funca.nu

Så är det samma vård till alla? Nej, där är vi inte ännu, tyvärr. Det är en bit kvar, men jag tänker positivt att vi nog kan vara där om några år. Och tills dess ligger jag kvar i startblocken och fortsätter att sprida kunskap. 

Vill du att jag kommer till er verksamhet? Hör av dig så löser vi det.  

 

www.smartbojen.se