Är det verkligen så?

Det är ju skrämmande och varför är det så?

Det här läste jag idag och tyvärr så bekräftar denna artikel det som jag föreläser om och har gjort under många många år. Att vi i Sverige ligger efter många andra länder fast vi tror att i ligger liksom långt fram. Men det är ju så många saker som behöver åtgärdas och bli bättre innan vi når dit som vi tror att vi redan är.

Det som framkom i denna studie var att bla övervikt, smärtor i fötter och tänder och vaxproppar var vanligt bland de som de undersöktes i studien.

Över 7000 idrottare med en intellektuell funktionsnedsättning från hela världen tävlade förra veckan i Special Olympics. Det var då som det gjordes hälsotester på alla idrottarna.

Över hälften av de vuxna hade övervikt eller en kraftig övervikt. Och detta är ändå personer som utövar träning och fysisk aktivitet. Dem här borde ju ha ett betydligt bättre resultat.

Ni vet att kunna ges möjligheten till att kunna få må bra. Hälsan. Aktiviteter. Vänner. Arbete. Hälsoundersökningar. Att utesluta somastiska orsaker. Kommunikationen……

Mina tre punkter som jag anser kan göra detta så mycket bättre och snabbt bättre.
  1. Ökad kunskap på Vårdecentralen/Hälsocentral/Primärvård att det behövs göras en hälsoundersökning minst en gång om året och då bli kallad dit. Att det faktiskt finns framarbetade Vårdprogram till målgruppen. Och att avsätta minst 30 min till besöket för personen.
  2. Ökad kunskap till personal som arbetar nära personen om bla hur bra det är med fysisk aktivitet, äta bra, sömnens och kommunikationens betydelse. Hur frågar vi individen och hur informerar vi?
  3. Såklart att också frigöra mer resurser till personalen så att de faktiskt får möjlighet att kunna åka iväg på olika fysiska aktiviteter med individen, att hinna laga bra mat och att tänka mer friskvård.

 

Svenska Parasportförbundets chef Johan Strid säger så här om undersökningen:

– Det är ju skrämmande på ett sätt. Vår självbild i Sverige är ju att vi är väldigt duktiga på välfärd och att bemöta människor som har problem. De här siffrorna visar att i den här målgruppen så är vi riktigt dåliga.

Läs mer om studien här nedan

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=718393

En del kanske tänker så här: “Har man en intellektuell funktionsnedsättning kanske man också har fysiska problem. Då är det inte så konstigt om man har sämre hälsa”.
– Så kan man naturligtvis se på det. Men det är ju en så kraftig avvikelse från befolkningen i övrigt, så jag tror att det är en bemötandefråga, en kunskapsfråga och en engagemangsfråga från politiken. Det kanske inte är den viktigaste politiska frågan där säger Johan Strid.

——————————————————————-

Jag önskar verkligen få möjlighet att komma och föreläsa på läkarutbildningen och till sjuksköterskeutbildningen om hälsans betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Att det behövs särskilda kunskaper och  insatser för att det ska bli så bra som det är möjligt för personen.

Kunskap ger möjligheter. Och resurser.

Vad tycker du?

Kram M