ATT BLI ÄLDRE MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING- OCH HUR PÅVERKAS BRUKAREN AV SITT ÅLDRANDE?

Falun 19/3-2020 


Anmälan. Via en dator, till höger om texten och via en Smartphone/Ipad, scrolla längst ner på sidan.

Upplysningar: Margareta Lunde-Martinson
tfn: +46 709-376 960
Detta är en öppen kurs som Du kan anmäla Dig till.

Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre idag och med det sker stora förändringar gällande både bemötande och omvårdnad. Åldrandets förändringar kan ställa till problem både för individen själv, men också för personal och anhöriga, för vilket arbetssätt ska vi ha nu?
Många drabbas också av demenssjukdomar. Det är svårt att se skillnad på ett vanligt åldrande och en begynnande demens. Vilken kunskap behöver du för att ge ett så bra bemötande som möjligt? Hur länge ska brukaren arbeta kvar på daglig verksamhet, och den stora utmaningen är- hur förklarar du ordet pensionär?

Målgrupp:
All personal som arbetar inom LSS, personlig assistans, pedagoger, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och sjuksköterskor.

INNEHÅLL

• Hur påverkas brukaren av sitt åldrande?
• Vad är demens och vad kan vara
tidiga tecken hos brukaren?
• Depression
• Hur länge orkar brukaren arbeta?
• Bemötande och förhållningssätt-
tips på arbetssätt och verktyg
• Samverkan – hur viktigt är det?
• Utredning, hur går det till?
• Dokumentation
• Fallbeskrivningar & Storytelling & Diskussioner

 

Medverkande:

Margareta Lunde-Martinson

Margareta Lunde-Martinson
Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam
som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i
Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och
konsult i sitt företag, Smartbojen Utbildning AB.
Datum:

Plats: Exakt plats meddelas vid anmälan. En bokningsbekräftelse skickas ut med mer information.
Hålltider
08.30 – 09.00 Registrering
09.00 Utbildningsstart
10.00 Kaffe
12.00 – 13.00 Lunch
14.00 Kaffe
16.00 Avslutning
Anmälan:
Anmälan är bindande och hela avgiften faktureras, men utse gärna en ersättare vid förhinder.
Avgiften är 2.150 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Alla priser är exkl. moms. Önskar ni komma många, hör av
er för en offert. Skriv i anmälan vilken stad det gäller.

Information:
Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Margareta Lunde-Martinson
tel. +46 709-376 960

 

“BEHÖVER DU VARA EN DETEKTIV FÖR ATT UPPTÄCKA SMÄRTA HOS PERSONER MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING?”

Inget aktuellt datum just nu men önskar er verksamhet denna utbildning hos er- hör av er.


Anmälan: Via en dator, precis till höger om texten och via en smartphone/Ipad, scrolla längst ner på sidan.
Upplysningar: Margareta Lunde-Martinson
tfn: +46 709-376 960
Detta är en öppen kurs som Du kan anmäla Dig till.

Att upptäcka smärta

                                                                            

På denna utbildning får du ökad kunskap om på vilket sätt människor med intellektuell funktionsnedsättning förmedlar smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande men också det gamla uttrycket att brukarna har så hög smärttröskel- är det verkligen så?
På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

PROGRAM

Vad är smärta?
Behöver du vara en detektiv för att tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation?
Hur upptäcker du smärta?
Dokumentation
Vad är det för information som behövs och hur ska det förmedlas till Primärvården?
Verktyg för att kartlägga smärttillstånd
Fallbeskrivningar och storytelling

Målgrupp:
All personal som arbetar inom LSS, personlig assistans, pedagoger, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och sjuksköterskor.

Arbetsform:

Utbildningen varvas med teori, frågeställningar och diskussioner.
Efter denna utbildning smärta kommer det bli enklare för dig att dels, upptäcka smärta hos brukaren och med hjälp av bra verktyg kartlägga smärtan. Det blir också lättare att dokumentera.

Tidigare deltagare;
“Nu förstår jag smärta på ett annat sätt”
“Jag tycker det behövs vidareutbildning i detta ämne”
“Jag fick många aha-upplevelser och tänker på så många som jag har missat genom åren. Inte tänkt på att det kunnat vara smärta”
“Jättebra verktyg som underlättar kartläggningen”

 

Medverkande:

Margareta Lunde-Martinson

Margareta Lunde-Martinson
Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam
som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i
Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och
konsult i sitt företag, Smartbojen Utbildning AB.

Datum:

Plats:  Exakt plats meddelas vid anmälan. En bokningsbekräftelse skickas ut med mer information.
Hålltider
09.00-09.30 Registrering
09.30 Utbildningsstart
10.30 Kaffe
12.00 – 13.00 Lunch
14.00 Kaffe
16.00 Avslutning

Anmälan:

Anmälan är bindande och hela avgiften faktureras, men utse gärna en ersättare vid förhinder.
Avgift:
Avgiften är 2.150 kr per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.
Smärtbedömningsverktyg ingår till alla deltagare. Alla priser är exkl. moms. Önskar ni komma många, hör av
er för en offert. Vid anmälan uppge att det är denna utbildning som du vill gå och att det är i Malmö.
Information:
Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Margareta Lunde-Martinson
tel. +46 709-376 960 

mail: margareta@smartbojen.se

 

 

ANMÄL DIG HÄR