“BEHÖVER DU VARA EN DETEKTIV FÖR ATT UPPTÄCKA SMÄRTA HOS PERSONER MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING?”

DIGITAL FÖRELÄSNING

NÄR? TORSDAG DEN 28/1-2021 kl. 13.00-14.30

Upplysningar: Margareta Lunde-Martinson
tfn: +46 709-376 960 Mejl: margareta@smartbojen.se

Detta är en öppen kurs som Du kan anmäla Dig till.

ANMÄL DIG HÄR

Att upptäcka smärta

                                                                            

På denna utbildning får du ökad kunskap om på vilket sätt människor med intellektuell funktionsnedsättning förmedlar smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande men också det gamla uttrycket att brukarna har så hög smärttröskel- är det verkligen så?
På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

PROGRAM

Vad är smärta?
Behöver du vara en detektiv för att tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation?
Hur upptäcker du smärta?
Vad är det för information som behövs och hur ska det förmedlas till Primärvården?
Verktyg för att kartlägga smärttillstånd
Fallbeskrivningar och storytelling

Målgrupp:
All personal som arbetar inom LSS, personlig assistans, pedagoger, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och sjuksköterskor.

Arbetsform:

Efter denna utbildning kommer det bli enklare för dig att dels, upptäcka smärta hos brukaren och med hjälp av bra verktyg lättare att kartlägga smärtan. Det blir också lättare att dokumentera.

Tidigare deltagare;
“Nu förstår jag smärta på ett annat sätt”
“Jag tycker det behövs vidareutbildning i detta ämne”
“Jag fick många aha-upplevelser och tänker på så många som jag har missat genom åren. Inte tänkt på att det kunnat vara smärta”
“Jättebra verktyg som underlättar kartläggningen”

 

Medverkande:

Margareta Lunde-Martinson

Margareta Lunde-Martinson
Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam
som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i
Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och
konsult i sitt företag, Smartbojen Utbildning AB

Anmälan är bindande och avgiften faktureras
Avgiften är 195 kr per deltagare.
Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Margareta Lunde-Martinson
tel. +46 709-376 960

mail: margareta@smartbojen.se

ANMÄL DIG HÄR

 

 

“PSYKISK OHÄLSA HOS EN PERSON MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING” 

Hur kan det yttra sig och vad vi göra för att förebygga?

DIGITAL FÖRELÄSNING 

NÄR? 11/3-2021 kl. 13.00-14.30 

AVGIFT: 195 kr +moms per deltagare och betalas via faktura.


Anmälan: margareta@smartbojen.se
Upplysningar: Margareta Lunde-Martinson
tfn: +46 709-376 960
Detta är en öppen kurs som Du kan anmäla Dig till

PSYKISK OHÄLSA

Många brukare kan få en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens intellektuella funktionsnedsättning. Det kan bero på att det är för högt ställda krav och belastning vilket leder till stress. Som t.ex. ångest, depressioner, psykoser och bipolära sjukdomar. Det som försvårar för oss som arbetar med brukarna att förstå deras sämre mående, är kommunikationssvårigheten. På denna utbildning får du kunskap om olika symtom, behandling och bemötande av personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. På utbildningen får du kunskap om hur viktigt arbetssättet är, och att vara överens i arbetsgruppen. Att sänka kraven och behov att få vara sjukskriven, kan underlätta till ett bättre mående.

INNEHÅLL

  • Definition och förekomst av psykisk ohälsa
  • Stress och sårbarhetsmodellen
  • Hur kan ångest och depression yttra sig och vilka symtom ska vi leta efter?
  • Dokumentation och utvärdering av stödinsatser
  • Fallbeskrivning och storytelling

 

Tidigare deltagare;

”Mycket bra föreläsare som har lyckats fånga min uppmärksamhet hela dagen”  Erik

” En mycket bra föreläsning och en bra balans mellan humor och allvar” Carina

Tycker Maggan entusiasmerar och lätt att lyssna på och lägger informationen på en nivå som känns relevant” Ida

”Fängslande framställning 10 poäng!” Susanne                                                                      

Målgrupp:

All personal som arbetar inom LSS, personlig assistans, stödpedagoger, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och sjuksköterskor.

Medverkande:

Margareta Lunde-Martinson
Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam
som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i
Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och
konsult i sitt företag, Smartbojen Utbildning AB.

Anmälan är bindande och avgiften faktureras. Avgiften är 195 kr (+ moms)per deltagare. Lämna faktureringsuppgifter i mejlet. 

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Margareta Lunde-Martinson
tel. +46 709-376 960

mail: margareta@smartbojen.se

 

 

ANMÄLAN