“BEHÖVER DU VARA EN DETEKTIV FÖR ATT UPPTÄCKA SMÄRTA HOS PERSONER MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING?”

DIGITAL FÖRELÄSNING VIA ZOOM

NÄR? Inget aktuellt datum just nu men är du intresserad av ämnet- kontakta mig gärna. kl.10.00-13.00 

Endast 995kr/person och betalas via faktura.

Denna föreläsning kan också göras som uppdrag direkt till er verksamhet.

Upplysningar och anmälan:

Margareta Lunde-Martinson
tfn: +46 709-376 960 Mail:margareta@smartbojen.se 

Att upptäcka smärta

                                                                            

På denna utbildning får du ökad kunskap om på vilket sätt människor med intellektuell funktionsnedsättning förmedlar smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande men också det gamla uttrycket att brukarna har så hög smärttröskel- är det verkligen så?
På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

PROGRAM

Vad är smärta?
Behöver du vara en detektiv för att tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation?
Hur upptäcker du smärta?
Vad är det för information som behövs och hur ska det förmedlas till Primärvården?
Verktyg för att kartlägga smärttillstånd
Fallbeskrivningar och storytelling

Målgrupp:
All personal som arbetar inom LSS, personlig assistans, pedagoger, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och sjuksköterskor.

Arbetsform:

Efter denna utbildning kommer det bli enklare för dig att dels, upptäcka smärta hos brukaren och med hjälp av bra verktyg lättare att kartlägga smärtan. Det blir också lättare att dokumentera.

Tidigare deltagare;
“Nu förstår jag smärta på ett annat sätt”
“Jag tycker det behövs vidareutbildning i detta ämne”
“Jag fick många aha-upplevelser och tänker på så många som jag har missat genom åren. Inte tänkt på att det kunnat vara smärta”
“Jättebra verktyg som underlättar kartläggningen”

 

Medverkande:

Margareta Lunde-Martinson

Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam
som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i
Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och
konsult i sitt företag, Smartbojen Utbildning AB

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Margareta Lunde-Martinson
tel. +46 709-376 960

mail: margareta@smartbojen.se

 

ATT BLI ÄLDRE MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING- OCH HUR PÅVERKAS BRUKAREN AV SITT ÅLDRANDE?

OCH VAD BEHÖVS I ETT ÅLDRANDE?

DIGITAL FÖRELÄSNING VIA ZOOM

NÄR? 26/1-2021 KL. 10.00-13.00

Endast 995 kr/person ex moms.    Betalas via faktura.

Mejla din anmälan och    fakturauppgifter till: margareta@smartbojen.se 

Upplysningar: Margareta Lunde-Martinson tfn: +46 709-376 960

Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre idag och med det sker stora förändringar gällande både bemötande och omvårdnad. Åldrandets förändringar kan ställa till problem både för individen själv, men också för personal och anhöriga, för vilket arbetssätt ska vi ha nu?

Många drabbas också av demenssjukdomar. Det är svårt att se skillnad på ett vanligt åldrande och en begynnande demens. Vilken kunskap behöver du för att ge ett så bra bemötande som möjligt? Hur länge ska brukaren arbeta kvar på daglig verksamhet, och den stora utmaningen är- hur förklarar du ordet pensionär?

Målgrupp:

All personal som arbetar inom LSS, personlig assistans, pedagoger, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor.

INNEHÅLL

 • Hur påverkas brukaren av sitt åldrande?
 • Vad är demens och vad kan vara tidiga tecken hos brukaren?
 • Hur länge orkar brukaren arbeta?
 • Bemötande och förhållningssätt- tips på arbetssätt och verktyg
 • Samverkan – hur viktigt är det?
 • Utredning, hur går det till?
 • Dokumentation
 • Fallbeskrivningar & Storytelling

 

Medverkande:

Margareta Lunde-Martinson

Margareta Lunde-Martinson

Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och konsult i sitt företag, Smartbojen Utbildning AB.

Datum: 26/1-2021 kl. 10.00-13.00

Anmälan:

Anmälan är bindande och hela avgiften faktureras, men utse gärna en ersättare vid förhinder. Avgiften är endast 995 kr per deltagare. Alla priser är exkl. moms.

Information:

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Margareta Lunde-Martinson tel. +46 709-376 960

Mejla anmälan till;

mail:margareta@smartbojen.se

 

 

 

“PSYKISK OHÄLSA HOS EN PERSON MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING” 

På vilket sätt kan brukaren visa att han eller hon mår psykiskt sämre och hur kan vi arbeta för att förebygga detta mående?

DIGITAL FÖRELÄSNING VIA ZOOM

NÄR? KANSKE SENARE I VÅR?

AVGIFT: 995 kr +moms per deltagare och betalas via faktura.


Anmälan: margareta@smartbojen.s
Upplysningar: Margareta Lunde-Martinson
tfn: +46 709-376 960
Detta är en öppen föreläsning som Du kan anmäla Dig till

PSYKISK OHÄLSA

Många brukare kan få en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens intellektuella funktionsnedsättning. Det kan bero på att det är för högt ställda krav och belastning vilket leder till stress. Som t.ex. ångest, depressioner, psykoser och bipolära sjukdomar. Det som försvårar för oss som arbetar med brukarna att förstå deras sämre mående, är kommunikationssvårigheten. På denna utbildning får du kunskap om olika symtom, behandling och bemötande av personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. På utbildningen får du kunskap om hur viktigt arbetssättet är, och att vara överens i arbetsgruppen. Att sänka kraven och behov att få vara sjukskriven, kan underlätta till ett bättre mående.

INNEHÅLL

 • Definition och förekomst av psykisk ohälsa
 • Stress och sårbarhetsmodellen
 • Hur kan ångest och depression yttra sig och vilka symtom ska vi leta efter?
 • Dokumentation och utvärdering av stödinsatser
 • Fallbeskrivning och storytelling

 

Tidigare deltagare;

”Mycket bra föreläsare som har lyckats fånga min uppmärksamhet hela dagen”  Erik

” En mycket bra föreläsning och en bra balans mellan humor och allvar” Carina

Tycker Maggan entusiasmerar och lätt att lyssna på och lägger informationen på en nivå som känns relevant” Ida

”Fängslande framställning 10 poäng!” Susanne                                                                      

Målgrupp:

All personal som arbetar inom LSS, personlig assistans, stödpedagoger, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och sjuksköterskor.

Medverkande:

Margareta Lunde-Martinson
Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam
som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i
Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och
konsult i sitt företag, Smartbojen Utbildning AB.

Anmälan är bindande och avgiften faktureras. Avgiften är 995 kr (+ moms) per deltagare. Lämna faktureringsuppgifter i mejlet.

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Margareta Lunde-Martinson
tel. +46 709-376 960

mail: margareta@smartbojen.se

 

 

ANMÄLAN