Psykisk ohälsa hos en person med intellektuell funktionsnedsättning

Hur kan det yttra sig och hur kan vi jobba för att förebygga?

ÖPPEN UTBILDNING Endast 1.950 kr/person

MALMÖ 13 oktober 2020

Max antal 40 personer

Vi kommer såklart att följa FHM:s riktlinjer med det mellanrum som behövs mellan oss i salen, och även under kaffepauserna och lunchen.

Psykisk Ohälsa

Många brukare kan få en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens intellektuella funktionsnedsättning. Det kan bero på att det är för högt ställda krav och belastning vilket leder till stress. Som t.ex. ångest, depressioner, psykoser och bipolära sjukdomar. Det som försvårar för oss som arbetar med brukarna att förstå deras sämre mående, är kommunikationssvårigheten. På denna utbildning får du kunskap om olika symtom, behandling och bemötande av personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. På utbildningen får du kunskap om hur viktigt arbetssättet är, och att vara överens i arbetsgruppen. Att sänka kraven och behov att få vara sjukskriven, kan underlätta till ett bättre mående.

Innehåll
  • Definition och förekomst av psykisk ohälsa
  • Bakomliggande orsaker
  • Stress och sårbarhetsmodellen
  • Hur kan ångest och depression yttra sig och vilka symtom ska vi leta efter?
  • Bipolär sjukdom
  • Psykos
  • Hot och våld- ett symtom på psykisk ohälsa
  • Dokumentation och utvärdering av stödinsatser
  • Fallbeskrivning och storytelling

TIDIGARE DELTAGARE:

”Mycket bra föreläsare som har lyckats fånga min uppmärksamhet hela dagen” – Erik

”En mycket bra föreläsning och en bra balans mellan humor och allvar!” – Carina

”Tycker Maggan entusiasmerar, är lätt att lyssna på och lägger informationen på en nivå som känns relevant” – Ida

”Fängslande framställning, 10 poäng!” – Susanne     

MÅLGRUPP
All personal som arbetar inom LSS, personlig assistans, stödpedagoger, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor.

ARBETSFORM
Utbildningen varvas med teori, frågeställningar och diskussioner.


AVGIFT

Avgiften är 1.950 kr per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Anmälan är bindande och hela avgiften faktureras, men utse gärna en ersättare vid förhinder.

Alla priser är exkl. moms.

DATUM
13 oktober 2020, MALMÖ

PLATS
World Trade Center Jungmansgatan. En bokningsbekräftelse skickas ut med mer information.

HÅLLTIDER FÖR DAGEN
09.00-09.30 Registrering

09.30 Utbildningsstart

10.30 Kaffe

12.00 – 13.00 Lunch

14.00 Kaffe

16.30 Avslutning

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Margareta Lunde-Martinson

tel. +46 709-376 960

I anmälan behöver du uppge namn på deltagarna, ev. matallergier och er faktureringsadress.

Utbildare

Margareta Lunde-Martinson

Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och konsult i sitt företag, Smartbojen Utbildning AB.

Anmäl dig här!

6 + 5 =