Föreläsningar » Att åldras och vad behöver personen

Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning och hur påverkas brukaren?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre idag och med det sker stora förändringar gällande både bemötande och omvårdnad.

Det är den första generationen som blir så här gamla- hur gör vi nu?

Åldrandets förändringar kan ställa till problem både för individen själv, men också för personal och anhöriga. Förstår personen sitt åldrande och vad säger forskningen. Det är mest forskat på personer med Downs syndrom om åldrandet och demenssjukdomar. Men många utvecklar också demenssjukdomar då de lever längre idag- och det kan vara svårt att se skillnad på ett vanligt åldrande och en begynnande demens.

Vad behöver du för kunskap?

Det behövs rätt kunskap för att vi som arbetar nära personen ska kunna ge ett bra bemötande som brukaren verkligen behöver. Detta för att kunna må så bra som möjligt i sitt åldrande. Och att vi samarbetar i nätverket, det gynnar brukarens mående. 

INNEHÅLL

 • Vad händer i ett åldrande?
 • Vad behöver personen du arbetar för i sitt åldrande?
 • Demens- och hur kan det yttra sig hos personen du arbetar för?
 • Depression
 • Vad har vi att erbjuda personen efter pensionen?
 • Bemötande och förhållningssätt- tips på arbetssätt och verktyg
 • Hur kan vi bli bättre på att förklara åldrandet för personen vi arbetar för?
 • Kartläggning och dokumentation
 • Utredning och diagnos
 • Fallbeskrivningar

BESTÄLL SMÄRTVERKTYG HÄR

Tidigare deltagare;

”Mycket bra upplägg som gjorde att det aldrig blev för tungt eller svårbegripligt. Lite humor kommer man också långt med och det gjorde mycket att du bjöd på dig själv
Lena Malmö

”Jag önskar att all personal som arbetar inom detta område får chansen att gå på denna utbildning med Margareta”
Marie Stockholm

”Så intressant och lärorikt, och jag fick med mig många bra tips på bemötande som jag kan använda mig utav där jag arbetar.”
Carina Göteborg

“Jag blev så glad över att se den reaktion som mina medarbetare fick efter att ha varit och lyssnat på dig i Luleå! De var helt lyriska, och hade fått många nya tankar och idéer om hur vi kan arbeta i vår verksamhet framöver. Jag och mina medarbetare har tidigare lyssnat på dig och jag som chef har sett vad din kunskap ger mina medarbetare och vad det ger vår verksamhet. Detta blev så lyckat för oss och nästa gång du kommer till Norrbotten, så fyller vi på nytt vår minibuss med ett nytt gäng medarbetare! Välkommen tillbaka! Jag är gärna din referens ifall någon vill höra sig för om dina utbildningar och vad det ger verksamheten.”

Hälsningar enhetschef Nina Taipaleensuu Övertorneå kommun

Utvärdering från Växjö kommun 

Har nu kollat igenom utvärderingarna och det är ju riktigt bra utvärderingar!

På frågan ”Vad tycker du om föreläsarens förmåga att föreläsa om sitt ämne” har du fått övervägande 6 or på en skala 1-6 J

På frågan ” kommer du att kunna använda det du lärt dig i dag i ditt arbete” har genomsnittet svarat en 5,5 på en skala 1-6

Kommentarer som:

 • En väldigt givande dag med en fantastisk föreläsare + bra lokal och bra mat
 • Bland de bästa mest givande föreläsningar vi gått på

Med vänlig hälsning Helena