Föreläsningar » Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Många brukare kan få en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens intellektuella funktionsnedsättning. Det kan bero på att det är för högt ställda krav och belastning vilket leder till stress. Som t.ex. ångest, depressioner, psykoser och bipolära sjukdomar. Det som försvårar för oss som arbetar med brukarna att förstå deras sämre mående, är kommunikationssvårigheten. På denna utbildning får du kunskap om olika symtom, behandling och bemötande av personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. På utbildningen får du kunskap om hur viktigt arbetssättet är, och att vara överens i arbetsgruppen. Att sänka kraven och behov att få vara sjukskriven, kan underlätta till ett bättre mående.

INNEHÅLL

  • Definition och förekomst av psykisk ohälsa
  • Bakomliggande orsaker
  • Stress och sårbarhetsmodellen
  • Hur kan ångest och depression yttra sig och vilka symtom ska vi leta efter?
  • Bipolär sjukdom
  • Psykos
  • Hot och våld- ett symtom på psykisk ohälsa
  • Dokumentation och utvärdering av stödinsatser

Röster från tidigare deltagare;

”Mycket bra föreläsare som har lyckats fånga min uppmärksamhet hela dagen”  Erik

” En mycket bra föreläsning och en bra balans mellan humor och allvar” Carina

Tycker Maggan entusiasmerar och lätt att lyssna på och lägger informationen på en nivå som känns relevant” Ida

”Fängslande framställning 10 poäng!” Susanne