Föreläsningar » Upptäcka Smärta
utbildning smärta

Utbildning smärta

Behöver du vara en detektiv för att upptäcka smärta hos personer med intellektuell funktionsnedsättning?

På utbildning smärta får du lära dig på vilket sätt människor med intellektuell funktionsnedsättning förmedlar smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande men också det gamla uttrycket att brukarna har så hög smärtröskel- är det verkligen så?

På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

PROGRAM

  • Vad är smärta?
  • Behöver du vara en detektiv för att tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation?
  • Hur upptäcker du smärta?
  • Dokumentation
  • Vad är det för information som behövs och hur ska det förmedlas till Primärvården?
  • Verktyg för att kartlägga smärttillstånd
  • Fallbeskrivningar och storytelling

MÅLGRUPP
Utbildning smärta riktar sig till dig som arbetar som undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller som chef.

ARBETSFORM
Utbildningen varvas med teori, frågeställningar och diskussioner.

Efter denna utbildning smärta kommer det bli enklare för dig att dels, upptäcka smärta hos brukaren och med hjälp av bra verktyg kartlägga smärtan. Det blir också lättare att dokumentera.

Tidigare deltagare;

“Nu förstår jag smärta på ett annat sätt”

“Jag tycker det behövs vidareutbildning i detta ämne”

“Jag fick många aha-upplevelser och tänker på så många som jag har missat genom åren. Inte tänkt på att det kunnat vara smärta”

“Jättebra verktyg som underlättar kartläggningen”