Smartbojen » Referenser
FUNCA

Referenser

FUNCA
Är med i expertgruppen i det framarbetade webbaserade kartläggningsmaterialet FUNCA. Du hittar mer information här >>


Socialstyrelsen
Har varit med i framställandet av Socialstyrelsens utredning ”att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet”. Hjälper till med min kunskap om smärta hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lärande exempel kommer inom snart.


Årets sjuksköterska 2011
Jag har blivit utnämnd till årets smärtsjuksköterska år 2011, utav SSOS Sveriges Sjuksköterskor inom Området Smärta, för mitt arbete med att arbeta fram ett bedömningsverktyg som underlättar personalens dokumentation. Detta ger en mer tydlig beskrivning i kartläggningen av det förändrade beteendet som personen visar. Denna utmärkelse gör mig så glad, för det kommer förhoppningsvis belysa ytterligare att det behövs mer kunskap ute i verksamheterna, och då inte bara i kommuner utan på Primärvård och Region.

Kontakta mig gärna för fler referenser >>