Att upptäcka smärta

Behöver du vara en detektiv för att upptäcka smärta hos personer med intellektuell funktionsnedsättning?


ÖPPEN UTBILDNING
Endast 1.950kr/person

VÄSTERÅS 22 oktober 2020

Max antal 50 personer

Vi kommer såklart att följa FHM:s riktlinjer med det mellanrum som behövs mellan oss i salen, och även under kaffepauserna och lunchen.

Upptäcka smärta

På denna utbildning får du ökad kunskap om på vilket sätt människor med intellektuell funktionsnedsättning förmedlar smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande, men också det gamla uttrycket att brukarna har så hög smärttröskel – är det verkligen så?

På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

Innehåll
  • Vad är smärta?
  • Behöver du vara en detektiv för att tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation?
  • Hur upptäcker du smärta?
  • Dokumentation
  • Vad är det för information som behövs och hur ska den förmedlas till primärvården?
  • Verktyg för att kartlägga smärttillstånd
  • Fallbeskrivningar och storytelling

TIDIGARE DELTAGARE:

“Nu förstår jag smärta på ett annat sätt”.

“Jag fick många aha!-upplevelser och tänker på så många som jag har missat genom åren. Inte tänkt på att det kunnat vara smärta.”

“Jag tycker det behövs vidareutbildning i detta ämne!”

“Jättebra verktyg som underlättar kartläggningen.”

MÅLGRUPP
All personal som arbetar inom LSS, personlig assistans, stödpedagoger, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor.

ARBETSFORM
Utbildningen varvas med teori, frågeställningar och diskussioner. Efter denna utbildningen kommer det bli enklare för dig att dels upptäcka och kartlägga smärta hos brukaren, men också att dokumentera den.


AVGIFT

Avgiften är 1.950kr per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation. Smärtbedömningsverktyg ingår till alla deltagare.

Anmälan är bindande och hela avgiften faktureras, men utse gärna en ersättare vid förhinder.

Alla priser är exkl. moms. Önskar ni komma många, hör av er för en offert!

DATUM
22 oktober 2020, Västerås

PLATS
Exakt plats meddelas vid anmälan. En bokningsbekräftelse skickas ut med mer information.

HÅLLTIDER FÖR DAGEN
09.00-09.30 Registrering

09.30 Utbildningsstart

10.30 Kaffe

12.00 – 13.00 Lunch

14.00 Kaffe

16.00 Avslutning

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Margareta Lunde-Martinson

tel. +46 709-376 960

I anmälan behöver du uppge namn på deltagarna, ev. matallergier och er faktureringsadress.

Utbildare

Margareta Lunde-Martinson

Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och konsult i sitt företag, Smartbojen Utbildning AB.

Anmäl dig här!

13 + 10 =