Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning

ÖPPEN FÖRELÄSNING, VÄXJÖ 26 NOVEMBER

Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre idag och med det sker stora förändringar, både gällande bemötande och men också omvårdnad. Åldrandets förändringar kan ställa till problem både för individen själv, men också för personal och anhöriga – för vilket arbetssätt ska vi ha nu?

Många får också demenssjukdomar, och det kan komma tidigt. Det är svårt att se skillnad på ett vanligt åldrande och en begynnande demens. Vilken kunskap behöver du för att ge ett så bra bemötande som möjligt? Hur länge ska brukaren arbeta kvar på daglig verksamhet, och den stora utmaningen är – hur förklarar vi ordet pensionär?

VÄXJÖ 26 NOVEMBER

Information

ÖPPEN FÖRELÄSNING Avgift 2.150kr/person

PLATS Växjö, lokal meddelas senare

TID & DATUM 26 november 2020, 08.30-16.00

TIDIG ANMÄLAN före 5/11-2020, 200kr rabatt

Max antal 30 personer

Vi kommer såklart att följa FHM:s riktlinjer med det mellanrum som behövs mellan oss i salen, och även under kaffepauserna och lunchen.

Innehåll
  • Hur påverkas personen av sitt åldrande?    
  • Vad är demens och vad kan vara tidiga tecken hos brukaren?                        
  • Depression
  • Hur länge orkar brukaren arbeta?
  • Bemötande och förhållningssätt- tips på arbetssätt och verktyg
  • Samverkan – hur viktigt är det?
  • Utredning – hur går det till? 
  • Dokumentation
  • Fallbeskrivningar 

ANMÄLAN

HÅLLTIDER FÖR DAGEN
08.30-9.00 Registrering
09.00 Utbildningsstart
10.00 Kaffe och smörgås
12.00-13.00 Lunch
14.00 Kaffe
16.00 Avslutning

ANMÄLAN
Fyll i formuläret nedan eller maila margareta@smartbojen.se
Tidig anmälan före 5/11-2020 ger 200kr rabatt.
Sista anmälningsdag 19/11-2020!
Fakturaadress, specialkost och namn önskas i anmälan.

Vid frågor kring anmälan kontakta Smartbojen Utbildning AB, tel. +46 709-376 960.
Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Margareta Lunde-Martinson.

I anmälan behöver du uppge namn på deltagarna, ev. matallergier och er faktureringsadress.

MÅLGRUPP
All personal som arbetar inom LSS- på boende och daglig verksamhet, personlig assistans, särskola, korttidsverksamhet, pedagoger, sjuksköterskor, handläggare, fysioterapeut, arbetsterapeut och enhetschef m.fl..

ARBETSFORM
Utbildningen varvas med teori, frågeställningar och diskussioner.

AVGIFT
Avgiften är 2.150kr per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

Anmälan är bindande och hela avgiften faktureras, men utse gärna en ersättare vid förhinder.

Alla priser är exkl. moms.

Utbildare

Margareta Lunde-Martinson

Margareta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam som LSS-sjuksköterska. Hon blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i Sverige 2011 och arbetar idag som föreläsare, handledare författare och konsult i sitt företag, Smartbojen Utbildning AB.

Anmäl dig här!

10 + 10 =