Press och kontakt » Pressrum

Artiklar


 

Bristfällig smärtlindring leder till onödigt lidande för personer med flerfunktionsnedsättning

Nka,  artikel, 2016 – läs artikeln här

– Min erfarenhet är att smärttillstånd hos personer med flerfunktionsnedsättning allt för ofta förbises, vilket är ytterst allvarligt. Det är tydligt att det saknas kunskap inom det här området, exempelvis på boenden, dagliga verksamheter …


Personer med funktionsnedsättningar kan ha ont utan att få vård

Klarttext, Sveriges Radio, 2016-02-15, läs artikeln här

Personer med funktionsnedsättningar som påverkar hjärnan kan ibland ha ont utan att någon omkring dem förstår det. Då blir det svårt för dem att få den hjälp de behöver.


 

Om bemötande och psykisk ohälsa

Reportage, VKL, 2016-11-10, läs artikel här

Som en del av VKL:s satsning på att utveckla kunskapsbaserade arbetssätt för en evidensbaserad praktik inom LSS-verksamhet genomfördes två seminarier den 11 november 2016.


 

Bilder