Jag lär ut kunskap och olika verktyg som ger personer med intellektuell funktionsnedsättning en bättre vardag.

Margareta Lunde-Martinson

Föreläsare & leg. Sjuksköterska

Kontakta Smartbojen Utbildning AB Telefon: 0709-376 960, e-post: margareta@smartbojen.se adress: Kodammsvägen 8, 451 90 Uddevalla Följ mig på Facebook >>

OM SMARTBOJEN


Jag är sjuksköterska och har 40 års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, inom både regionen och kommunal verksamhet på olika arbetsplatser. Jag arbetade som LSS-sjuksköterska i kommunal verksamhet under 10 år och tyckte det var otroligt svårt i början men ju mer jag lärde mig desto roligare var mitt arbete. Lärde mig något nytt varje dag, för fullärd blir man inte anser jag.

ÅRETS SJUKSKÖTERSKA 2011


Jag blev år 2011 utnämnd till årets smärtsjuksköterska utav SSOS, för mitt arbete med att ta fram ett bedömningsverktyg som underlättar personalens dokumentation. Detta ger en tydligare beskrivning i kartläggningen av det förändrade beteendet som personen visar. Denna utmärkelse gör mig så glad, för det kommer förhoppningsvis belysa ytterligare att det behövs mer kunskap i verksamheterna, och då inte bara i kommuner utan på Primärvård och Region.

ATT UPPTÄCKA PSYKISK OHÄLSA


Många brukare kan få en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens intellektuella funktionsnedsättning …

ATT ÅLDRAS OCH VAD SOM BEHÖVS


Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre idag och med det sker stora förändringar gällande både bemötande och omvårdnad. Åldrandets förändringar kan …

BÖCKER


Lättlästa bokserien om Mats som har Downs syndrom. Han bor i egen lägenhet på ett gruppboende och arbetar på daglig verksamhet. Böckerna handlar om Mats liv och hans vänner.

SMARTBOJEN UTBILDNING


Jag lär ut kunskap och olika verktyg som ger personer med intellektuell funktionsnedsättning en bättre vardag. Jag har också öppna föreläsningar runt om i Sverige som du kan anmäla dig direkt till men också utbildningsuppdrag, och jag kan också komma direkt till din verksamhet. Blev årets smärtsjuksköterska i Sverige 2011. Kontakta mig på margareta@smartbojen.se

With english subtitles

INSTAGRAMFLÖDE