Om Smartbojen

Margareta är legitimerad sjuksköterska med flera LSS-utbildningar i bagaget. Hon har 40 års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, både inom regionen och kommunal verksamhet på olika arbetsplatser.

Hon upptäckte tidigt en kunskapslucka i sitt jobb som LSS-sjuksköterska - att upptäcka och förstå en fysisk smärta hos en brukare som inte kan kommunicera verbalt. Under dessa 10 år samarbetade hon även med en överläkare från Psykiatrin inom regionens verksamhet för att bättre förstå brukarnas psykiska hälsa. Behovet av kunskap var stort inom flera ämnen, och år 2010 startade hon företaget Smartbojen Utbildning AB.

Idag föreläser Margareta i ämnen som psykisk ohälsa inom LSS, att åldras med IF, att upptäcka fysisk smärta med flera. Smartbojen erbjuder båda öppna och skräddarsydda utbildningar både på plats och digitalt.