Föreläsningar

Här hittar du Smartbojens utbud av föreläsningar. Tryck på "Läs mer & boka" för mer information!

Åldras med funktionsnedsättning

Detta är den första generationen som blir så här gammal - hur gör vi nu?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre idag och med det sker stora förändringar gällande både bemötande och omvårdnad. Åldrandets förändringar kan ställa till problem både för individen själv, men också för personal och anhöriga. Förstår personen sitt åldrande och vad säger forskningen. Det är mest forskat på personer med Downs syndrom om åldrandet och demenssjukdomar. Men många utvecklar också demenssjukdomar då de lever längre idag- och det kan vara svårt att se skillnad på ett vanligt åldrande och en begynnande demens.

Läs mer & Boka

Att upptäcka smärta

Behöver du vara en detektiv för att upptäcka smärta?

På utbildning smärta får du lära dig på vilket sätt människor med intellektuell funktionsnedsättning förmedlar smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande men också det gamla uttrycket att brukarna har så hög smärtröskel - är det verkligen så?

På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

Läs mer & Boka

Psykisk ohälsa hos brukaren

Psykisk ohälsa hos brukaren missuppfattas ofta

Många brukare kan få en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens intellektuella funktionsnedsättning. Det kan bero på att det är för högt ställda krav och belastning vilket leder till stress. Som t.ex. ångest, depressioner, psykoser och bipolära sjukdomar. Det som försvårar för oss som arbetar med brukarna att förstå deras sämre mående är kommunikationssvårigheten.

På denna utbildning får du kunskap om olika symtom, behandling och bemötande av personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. På utbildningen får du kunskap om hur viktigt arbetssättet är, och att vara överens i arbetsgruppen. Att sänka kraven och behov att få vara sjukskriven, kan underlätta till ett bättre mående.

Läs mer & Boka

Bemötande - beror det på mig?

Hur påverkar du andra och vad behöver du träna på?

Tänk vad viktigt det är med vilket bemötande vi får av andra, t.ex. när vi är nya på en arbetsplats. Hur tas jag emot av mina kollegor och hur är vi mot varandra i arbetsgruppen?

Bemötandet har en hög påverkan hur bra vi trivs på jobbet och det påverkar också såklart vår arbetsinsats. Det finns personer som är otroligt bra på detta, och vad gör de egentligen som gör att det känns så bra? Dels handlar det om de är intresserade och bekräftar dig med sitt kroppsspråk, lyssnar och är närvarande i mötet. Men Du har säkert träffat på några ”gnällspikar” genom åren på Dina tidigare arbetsplatser eller i ditt privata liv. Hur påverkas Du av dessa personer men också hur kan Du hantera dem?
Dessa tre timmar kommer att blandas med mycket skratt och glädje men också med många tänkvärda reflektioner som Du kommer ha användning för både privat och i Ditt arbete.

Läs mer & Boka

Smärta vid demens

Hur vet du när en person med demenssjukdom har ont?

Personer som har en demenssjukdom har många gånger svårt att verbalt berätta om sin smärta. På denna föreläsning kommer du få kunskap om vilka uttryckssätt som kan vara tecken på smärta och kunskap om vilka smärtskattningsmallar som underlättar din kartläggning. Dessa mallar kan du använda på din arbetsplats och underlättar vid läkarkontakt.

Läs mer & Boka

Arbeta som möjliggörare

Personlig assistent – ett arbete som möjliggörare

Du ska finnas som ett stöd i vardagen, visa respekt och samtidigt vara en kompis. Du behöver vara otroligt lyhörd, vilket är extra viktigt när du arbetar i en annans människas hemmiljö där du ibland befinner dig i känsliga och privata situationer. Du ska visa hänsyn och vara professionell men också ha ett fungerande samspel med brukaren såväl som med anhöriga.

Läs mer & Boka