Tillbaka

Åldras med funktionsnedsättning

Detta är den första generationen som blir så här gammal - hur gör vi nu?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning blir allt äldre idag och med det sker stora förändringar gällande både bemötande och omvårdnad. Åldrandets förändringar kan ställa till problem både för individen själv, men också för personal och anhöriga. Förstår personen sitt åldrande och vad säger forskningen. Det är mest forskat på personer med Downs syndrom om åldrandet och demenssjukdomar. Men många utvecklar också demenssjukdomar då de lever längre idag- och det kan vara svårt att se skillnad på ett vanligt åldrande och en begynnande demens.

Vad behöver du för kunskap?

Det behövs rätt kunskap för att vi som arbetar nära personen ska kunna ge ett bra bemötande som brukaren verkligen behöver. Detta för att kunna må så bra som möjligt i sitt åldrande. Och att vi samarbetar i nätverket, det gynnar brukarens mående.

Innehåll
  • Vad händer i ett åldrande?
  • Vad behöver personen du arbetar för i sitt åldrande?
  • Demens- och hur kan det yttra sig hos personen du arbetar för?
  • Depression
  • Vad har vi att erbjuda personen efter pensionen?
  • Bemötande och förhållningssätt- tips på arbetssätt och verktyg
  • Hur kan vi bli bättre på att förklara åldrandet för personen vi arbetar för?
  • Kartläggning och dokumentation
  • Utredning och diagnos
  • Fallbeskrivningar
Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som stödpedagog, personlig assistent, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut inom LSS-verksamheten.

Arbetsform

Utbildningen varvas med teori, frågeställningar och diskussioner

Boka Nu