Tillbaka

Att upptäcka smärta

Behöver du vara en detektiv för att upptäcka smärta?

På utbildning smärta får du lära dig på vilket sätt människor med intellektuell funktionsnedsättning förmedlar smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande men också det gamla uttrycket att brukarna har så hög smärtröskel - är det verkligen så?

På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

Innehåll
  • Vad är smärta?
  • Behöver du vara en detektiv för att tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation?
  • Hur upptäcker du smärta?
  • Dokumentation
  • Vad är det för information som behövs och hur ska det förmedlas till Primärvården?
  • Verktyg för att kartlägga smärttillstånd
  • Fallbeskrivningar och storytelling
Målgrupp

Utbildning smärta riktar sig till dig som arbetar som undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller som chef.

Arbetsform

Utbildningen varvas med teori, frågeställningar och diskussioner. Efter denna utbildning smärta kommer det bli enklare för dig att dels upptäcka smärta hos brukaren, men också med hjälp av bra verktyg kartlägga smärtan. Det blir också lättare att dokumentera.

Boka Nu