Tillbaka

Bemötande - beror det på mig?

Hur påverkar du andra och vad behöver du träna på?

Tänk vad viktigt det är med vilket bemötande vi får av andra, t.ex. när vi är nya på en arbetsplats. Hur tas jag emot av mina kollegor och hur är vi mot varandra i arbetsgruppen?

Bemötandet har en hög påverkan hur bra vi trivs på jobbet och det påverkar också såklart vår arbetsinsats. Det finns personer som är otroligt bra på detta, och vad gör de egentligen som gör att det känns så bra? Dels handlar det om de är intresserade och bekräftar dig med sitt kroppsspråk, lyssnar och är närvarande i mötet. Men Du har säkert träffat på några ”gnällspikar” genom åren på Dina tidigare arbetsplatser eller i ditt privata liv. Hur påverkas Du av dessa personer men också hur kan Du hantera dem?
Dessa tre timmar kommer att blandas med mycket skratt och glädje men också med många tänkvärda reflektioner som Du kommer ha användning för både privat och i Ditt arbete.

Innehåll
  • Det magiska mötet
  • Vilka egenskaper är bra att ha för att möta andra människor?
  • Stress – hur påverkas hjärnan av det?
  • Känslor smittar
  • Hur påverkar Du andra och vad behöver Du träna på?
  • Hur använder Du ditt kroppsspråk?
  • Kan Power-pose fungera?
  • Vad betyder ABC & vad händer om vi tappar det?
Målgrupp

Arbetsform

Seminariet blandas mellan teori, övningar, filmvisning och diskussioner.

Boka Nu