Tillbaka

Psykisk ohälsa hos brukaren

Psykisk ohälsa hos brukaren missuppfattas ofta

Många brukare kan få en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens intellektuella funktionsnedsättning. Det kan bero på att det är för högt ställda krav och belastning vilket leder till stress. Som t.ex. ångest, depressioner, psykoser och bipolära sjukdomar. Det som försvårar för oss som arbetar med brukarna att förstå deras sämre mående är kommunikationssvårigheten.

På denna utbildning får du kunskap om olika symtom, behandling och bemötande av personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. På utbildningen får du kunskap om hur viktigt arbetssättet är, och att vara överens i arbetsgruppen. Att sänka kraven och behov att få vara sjukskriven, kan underlätta till ett bättre mående.

Innehåll
Målgrupp

Utbildning smärta riktar sig till dig som arbetar som undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller som chef.

Arbetsform

Utbildningen varvas med teori, frågeställningar och diskussioner.

Boka Nu