Tillbaka

Smärta vid demens

Hur vet du när en person med demenssjukdom har ont?

Personer som har en demenssjukdom har många gånger svårt att verbalt berätta om sin smärta. På denna föreläsning kommer du få kunskap om vilka uttryckssätt som kan vara tecken på smärta och kunskap om vilka smärtskattningsmallar som underlättar din kartläggning. Dessa mallar kan du använda på din arbetsplats och underlättar vid läkarkontakt.

Smärta kan ofta missuppfattas

Det är vanligt att smärta kan tolkas som ett uttryck för psykiska och beteendesymtom, som är relaterat till demenssjukdomen, och därför missas att behandlas med t.ex. smärtlindring.

Innehåll
  • Vad är smärta?
  • Behöver du vara en detektiv för att tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation?
  • Hur upptäcker du smärta?
  • Dokumentation
  • Vad är det för information som behövs och hur ska det förmedlas till Primärvården?
  • Verktyg för att kartlägga smärttillstånd
  • Fallbeskrivningar
Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar som undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller som chef.

Arbetsform

Föreläsningen varvas med teori, frågeställningar och diskussioner.

Boka Nu