Smartbojen
LSS utbildningar

Om Smartbojen

Hur länge?

Jag är sjuksköterska med flera LSS utbildningar i bagaget. Jag och har 40 års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, inom både regionen och kommunal verksamhet på olika arbetsplatser.

LSS-Sjuksköterska

Jag arbetade som LSS-sjuksköterska i kommunal verksamhet under 10 år och tyckte det var otroligt svårt i början men ju mer jag lärde mig desto roligare var mitt arbete. Lärde mig något nytt varje dag, för fullärd blir man inte anser jag. Viktiga egenskaper är att vara genuint nyfiken och intresserad, då fungerar allt bättre. Under dessa 10 år samarbetade jag med en överläkare från Psykiatrin inom Regionens verksamhet. Ett fantastiskt bra samarbete som vi hade och jag lärde mig mycket och att psykisk ohälsa är vanligt inom LSS-verksamheter.

Vad gör jag nu?

De senaste 10 åren arbetar jag i mitt företag, Smartbojen Utbildning AB.
Det jag arbetar mest med, det är att vara ute och föreläsa och utbilda anhöriga och all personal som arbetar inom LSS-verksamhet. Lära ut kunskap och bra verktyg, allt för att personen som du arbetar för ska ha en riktigt bra vardag.

Mitt stora MÅL

Är att Primärvården alltid har minst 30 min på ett läkarbesök, att personer med intellektuell funktionsvariation blir kallad till Hälsokontroll minst 1g/år och att Primärvården förstår hur bra och viktigt det är att göra olika utredningar. För att på så vis t.ex. kunna utesluta om personen har smärta eller en begynnande demens, för att kunna få rätt hjälp och stöd.

LSS utbildningar

Jag föreläsare och håller regelbundet i utbildningar, både öppna och skräddarsydda. Läs mer under fliken Föreläsningar.